GB Ch Khalils Phaedra Of Classicus

Ch El-Ubaid's Genesis x Ch Khalils Gaziya Gabas
Born 13/1 2005
Pedigree >>
Photo Viv Hazeldine


Photo Viv Hazeldine


Photo Viv Hazeldine


Phaedra from Northern Show


Khalils Phaedra Of Classicus
BIS at The Saluki or Gazelle Hound Club Limited Show
February 2008, judge Vivi-Anne Thompkins


Phaedra in Birmingham
Phaedra 2 years


Phaedra 2 years